Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.meintstechniek.nl.

Privacy

Via de website kunt u persoonsgegevens achterlaten met het contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn ingevuld. Dus voor het beantwoorden van een vraag of het opnemen van contact.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben we passende maatregelen genomen die moeten voorkomen dat de gegevens in verkeerde handen vallen. We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Voorbeeld hiervan is de verwerking van de financiële administratie.

Rechten

U kunt altijd opvragen welke gegevens van u wij in ons bezit hebben. Indien u wenst dat deze gegevens verwijdert worden, dan kunt u een verzoek hiervoor mailen naar info@meintstechniek.nl. Wij zullen vervolgens op eerste verzoek alle in ons bezit zijnde persoonsgegevens verwijderen.

Klachten

Eventuele klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen door een mail te sturen naar info@meintstechniek.nl onder vermelding van “klacht”. Wij zullen contact met u opnemen om de klacht op te lossen.