Meints Techniek heeft zegelrecht. Wat wil dit zeggen:

Het zegelrecht is bedoeld voor erkende installateurs om veilig te kunnen werken aan (huis)installaties. Bijvoorbeeld bij het vervangen van de groepenkast en/of hoofdschakelaar. Een erkend installateur mag:

  • de zegels op de aansluiting verbreken;
  • hoofdzekering(en) verwijderen;
  • de zegels van het klemmendeksel van de elektriciteitsmeter verbreken;
  • de bedrading van de elektriciteitsmeter naar de groepenkast en/of de hoofdzekering(en) vervangen;
  • (huis)installaties die niet in bedrijf zijn, tijdelijk van spanning voorzien voor meetdoeleinden;

Het zegelrecht geldt enkel voor (huis)installaties met hoofdzekeringen tot en met 80 ampère.

Zegel op de aansluitkast
Zegel op de aansluitkast