De erkende InstallQ Installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende InstallQ Installateur voldoen aan de eisen. Goede redenen dus om voor de erkende InstallQ Installateur te kiezen.

Wie is InstallQ?

Stichting InstallQ is opgericht om de aanleg van veilige installaties te bevorderen. InstallQ is geheel onafhankelijk. InstallQ is beoordeeld door de Raad voor de Accreditatie en is daarmee zelf een erkend keurmerk.

InstallQ en haar rechtsvoorgangers geven onder meer uitvoering aan de volgende erkenningsregelingen:

  • Gastechnische installateurs sinds 1926;
  • Elektrotechnische installateurs sinds 1933;
  • Watertechnische installateurs sinds 2008;
  • Installateurs voor duurzame energie (waaronder zonnepanelen) sinds 2013;
  • Inspectiebedrijven sinds 2015.

De door InstallQ erkende installateurs gaan voor kwaliteit!

bron: website InstallQ