Wanneer er een (omvangrijke) uitbreiding wordt gemaakt op een bestaande elektrische installatie is men meestal verplicht om de verdeler ofwel groepenkast (ook wel stoppenkast) te vervangen. Dit komt doordat er steeds nieuwe eisen worden gesteld aan de veiligheid van de installatie.

In veel gevallen komt het erop neer dat bij de aanschaf van zonnepanelen, een elektrische kookplaat of een verbouwing van de woning waarbij er een groot aantal stopcontacten wordt bijgeplaatst het noodzakelijk is dat de groepenkast wordt vervangen. Doordat de verdeler (groepenkast) niet meer goed is afgestemd op het toegenomen vermogen, loopt men het risico te veel warmte te ontwikkelen met als gevolg kortsluiting of brand.

In bijna alle gevallen is maatwerk nodig en wordt er een afspraak gemaakt om te kijken hoe de bestaande installatie er uitziet en wat eventueel op korte termijn te verwachten is. Aansluitend wordt er een passende offerte gemaakt. Meints Techniek kan er voor zorgen dat uw groepenkast vernieuwd wordt en daarmee weer aan alle (veiligheids-) eisen voldoet.

Oude “stoppenkast” met later toegevoegde hoofdschakelaar en zonder aardlekschakelaar(s)