Meints Techniek beschikt over een DVP.

DVP staat voor Digitaal Veiligheidspaspoort. Het doel van dit paspoort is het vergroten van de veiligheid door bewustwording van de risico’s op en rond het spoor, om daarmee het aantal veiligheidsincidenten te laten afnemen.

Met het DVP kan Meints Techniek aantonen aan de veiligheidsverantwoordelijke op een werk of een inspecteur van railAlert dat het over de juiste certificaten beschikt om te mogen werken op en rond een werkgebied trein en spoorperron.